Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Акция "Рано рани"

БАКАЛАВЪР

Запазване на място в специалност, за която се кандидатства с диплома за средно образование.


От 1 декември 2020 г. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ предлага на своите кандидат-студенти възможност за запазване на място в една предпочитана специалност с гаранции от Университета за по-късно записване. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили средно образование или на които им предстои завършване на средно образование през 2021 г.

КЪМ АКЦИЯТА

МАГИСТЪР

Запазване на място в специалност, за която се кандидатства с диплома за висше образование.


Очаквайте.