Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Акция "Рано рани"

БАКАЛАВЪР

Запазване на място в специалност, за която се кандидатства с диплома за средно образование.


Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий" предлага на своите кандидат-студенти възможност за запазване на място в една предпочитана специалност с гаранции от Университета за по-късно записване. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили средно образование или на които им предстои завършване на средно образование.

КЪМ АКЦИЯТА

МАГИСТЪР

Запазване на място в специалност, за която се кандидатства с диплома за висше образование.


Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий" предлага на своите кандидат-магистри възможност за запазване на място в предпочитана МАГИСТЪРСКА програма (специалност) с гаранции от Университета за по-късно записване. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили висше образование или на които им предстои завършване на висше образование.

КЪМ АКЦИЯТА