Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Акция "Рано рани"
 
 
 
 
 
 
 


 

АКЦИЯ „РАНО РАНИ“

От 1 декември 2020 г. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ предлага на своите кандидат-студенти възможност за запазване на място в една предпочитана специалност с гаранции от Университета за по-късно записване. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили средно образование или на които им предстои завършване на средно образование през 2021 г.

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на всички противоепидемични мерки запазването на място в една предпочитана специалност става само ЕЛЕКТРОННО чрез подаване на заявление на http://zm.uni-vt.bg и внасяне на такса от 50,00 лв. за обработка на документите.

Необходимо е да:

1. Направите в тази платформа регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната Ви поща.

2. Потвърдите регистрацията с получения код за достъп в електронната Ви поща (ако не сте получили такъв, моля, проверете и в СПАМ). При възникнали проблеми се обадете на тел. 062/618 206.

3. Изберете желаната от Вас специалност в съответната форма на обучение (редовна или задочна) и вида на таксата (държавна поръчка или платено обучение) от списъка. Имате възможност само на ЕДНО ЖЕЛАНИЕ.

4. Направите плащане на таксата по банков път и прикачете копие на платежното нареждане във формат PNG или JPG в рамките на един работен ден.

Ако сте преминали успешно четирите стъпки ще получите потвърждение за запазеното място по акция „Рано рани“ в електронната система.

Университетът дава гаранции, че мястото на кандидата ще се пази до 30 юни 2021 г. вкл. Ако до тази дата кандидатът не се запише, защото не отговаря на условията за приемане в съответната специалност или защото е променил желанието си, мястото му се обявява за свободно, а внесената такса от 50,00 лв. не се възстановява.

Запазването на място ще продължи до попълването на обявените места. Всеки ден информацията за оставащите свободни места се обновява.

Обявените бройки за запазване на място или ранно записване са само част от капацитета на Университета за прием на студенти за учебната 2021–2022 г.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 206.