Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - Акция "Рано рани"

 
 
 
 
 
 
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

АКЦИЯ „РАНО РАНИ"

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий" предлага на своите кандидат-студенти възможност за запазване на място в една предпочитана специалност с гаранции от Университета за по-късно записване. От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които са завършили средно образование или на които им предстои завършване на средно образование. Запазването на място в една предпочитана специалност става само ЕЛЕКТРОННО чрез подаване на заявление в тази платформа и внасяне на такса за обработка на документите.

За да запазите място е необходимо е да:

1. Направите в тази платформа регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната Ви поща.

2. Потвърдите регистрацията с получения код за достъп в електронната Ви поща (ако не сте получили такъв, моля, проверете и в СПАМ). При възникнали проблеми се обадете на тел. 062/618 206.

3. Изберете желаната от Вас специалност в съответната форма на обучение (редовна или задочна) и вида на таксата (държавна поръчка или платено обучение) от списъка. Имате възможност само на ЕДНО ЖЕЛАНИЕ.

4. Направите плащане на таксата по банков път и прикачете копие на платежното нареждане във формат PNG или JPG в рамките на един работен ден.

Ако сте преминали успешно четирите стъпки ще получите потвърждение за запазеното място по акция „Рано рани" в тази електронна система.

Запазването на място ще продължи до попълването на обявените места. Информацията за оставащите свободни места се обновява в реално време.

Обявените бройки за запазване на място или ранно записване са само част от капацитета на Университета за прием на студенти.

За повече информация можете да се обадите и на телефон 062/618 206.